HAL12: Podium voor samenwerking

De Liemers is een actieve regio. Onderwijs, zorg, cultuur, economie – de mensen zetten hun schouders eronder. Toch heeft ook deze regio te maken met krimp en druk op sociale en culturele budgetten, waardoor onze faciliteiten in gevaar komen. Hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst nog in de kleinere kernen een boek bij de bieb kunnen lenen? Hoe blijven we ons inzetten voor het welzijn van jong en oud? Voor de toegankelijkheid van onderwijs, zorg en cultuur? Hoe zetten we in op duurzaamheid in de breedste zin van het woord?

HAL12 probeert hier voor de Liemers een antwoord op te geven. Deze prachtige voormalige productiehal is omgedoopt tot Podium voor Samenwerking. Verschillende organisaties vestigen zich als partners in HAL12. Samen bieden ze sociale, educatieve en culturele programma’s aan om onze levendige lokale samenleving ook werkelijk levendig houden.

Samenwerking is de kern van HAL12. We nodigen iedereen – groot en klein, jong en oud – uit om de koppen bij elkaar te steken, en de handen uit de mouwen. Wat vind jij belangrijk in onze samenleving? En is er een initiatief dat je graag zou realiseren? Kom langs bij HAL12, en kijk of we samen een stap verder kunnen komen.

Over het logo

Binnen HAL12 trekken verschillende organisaties en initiatieven samen op. Zij werken samen onder de werknaam HAL12. Het bijbehorende logo is opgebouwd uit zwarte letters met kleurvlakken, die de gebruikers van HAL12 verbeelden. De gekleurde vlakken verwijzen naar de huisstijlen van de partners en hebben allemaal een hoek van 45 graden. Ze wijzen onder dezelfde hoek in dezelfde richting: samen vooruit, daar gaat het om in HAL12.